چهارشنبه 25 فروردين 1400

تقویم آموزشی

فایل تقویم قابل دانلود
تقویم آموزشی و لیست هزینه های دوره های مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی
 سال 1399
مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی-www.aherc.ir
ردیف عنوان دوره نحوه اجرا تاریخ شروع تاریخ پایان مدت زمان تعداد روز هزینه آموزشی با یارانه و تخفیف
1 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  99/07/05   99/07/14        48         8        8,418,000
2 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  99/7/12   99/7/21        48         8        8,418,000
3 مدیریت انرژی تخصصی برق  غیر حضوری (مجازی)  99/07/19   99/07/29        48         8        8,418,000
4 ممیزی انرژی حرارتی غیر حضوری (مجازی)  99/07/27   99/07/29        18         3        3,156,750
5 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  غیر حضوری (مجازی)  99/08/3   99/08/14        48         8        8,418,000
6 مدیریت انرژی جامع   غیر حضوری (مجازی)  99/08/10   99/08/20        48         8        8,418,000
7 ممیزی انرژی در ساختمان غیر حضوری (مجازی)  99/08/17   99/08/18        18         3        3,156,750
8 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  99/08/24   99/09/03        48         8        8,418,000
9 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  99/09/01   99/09/10        48         8        8,418,000
10 ممیزی انرژی الکتریکی غیر حضوری (مجازی)  99/09/08   99/09/10        18         3        3,156,750
11 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  99/09/15   99/09/24        48         8        8,418,000
12 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  99/09/22   99/10/01        48         8        8,418,000
13 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  99/09/29   99/10/08        48         8        8,418,000
14 مدیریت انرژی تخصصی حرارت غیر حضوری (مجازی)  99/10/6   99/10/15        48         8        8,418,000
15 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  99/10/13   99/10/22        48         8        8,418,000
16 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  99/10/20   99/10/30        48         8        8,418,000
17 ممیزی انرژی صنایع غیر حضوری (مجازی)  99/10/27   99/11/02        30         5        5,261,250
18 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  99/11/04   99/11/13        48         8        8,418,000
19 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  99/11/11   99/11/20        48         8        8,418,000
20 مدیریت انرژی تخصصی برق غیر حضوری (مجازی)  99/11/18   99/11/28        48         8        8,418,000
21 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  99/11/25   99/12/04        48         8        8,418,000
22 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  99/12/02   99/12/11        48         8        8,418,000
23 مدیریت انرژی تخصصی حرارت غیر حضوری (مجازی)  99/12/09   99/12/18        48         8        8,418,000
24 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  99/12/16   99/12/25        48         8        8,418,000
  توضیحات :            
1- برگزاری دوره ها منوط به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان شرکت در هر دوره می باشد، لذا قبل از واریز مبلغ هماهنگی های لازم را با مرکز به عمل آورید
2- با توجه به اینکه این مجتمع از پرداخت مالیات معاف می باشد، لذا ارقام فوق خالص از مالیات می باشند.    
3- واریز مبلغ دوره قبل از شروع دوره به شماره حساب ۴۰۰۱۰۵۱۹۰۳۰۰۸۲۴۵ (شماره شبا IR۰۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۵۱۹۰۳۰۰۸۲۴۵ و شناسه واریز ۳۴۷۰۵۱۹۵۴۱۴۰۱۰۳۰۰۰۰۰۰۵۱۰۲۶۰۲۰۰) نزد بانک مرکزی( خزانه داری کل) بنام تمرکز وجوه درآمد موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق  و ارسال فیش بانکی به شماره فاکس ۰۴۱۳۲۸۹۵۰۲۳ و ارائه آن در روز ثبت نام الزامی می باشد.
در صورت نیاز لطفا با شماره تلفن های ۰۴۱۳۲۸۸۶۷۴۱ و ۰۴۱۳۲۸۸۶۷۴۶ تماس گرفته شود.

آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری دوره سیمولاتور پست

سه شنبه 12 اسفند 1399

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد آموزش اپراتور ...

يکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش ...

يکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار حوادث چند وجهی و لجستی ...

چهارشنبه 8 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار بین المللی: الزامات رو ...

چهارشنبه 1 بهمن 1399