چهارشنبه 30 خرداد 1403

تقویم آموزشی

دانلود تقویم آموزشی دوره های مدیریت انرژی
 
مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی-www.aherc.ir
شش ماهه اول سال 1403
     
ردیف عنوان دوره نحوه اجرا تاریخ شروع تاریخ پایان مدت زمان تعداد روز هزینه آموزشی و رفاهی دوره        (ریال)   
               
1 مدیریت انرژی جامع   حضوری    1403/02/01   1403/02/05             48               5                  44,000,000
2 مدیریت انرژی جامع   حضوری    1403/02/08   1403/02/12             48               5                  44,000,000
3 ممیزی انرژی در صنایع  حضوری    1403/02/16   1403/03/19             30               4                  31,000,000
4 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1403/02/22   1403/02/26             48               5                  44,000,000
5 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1403/02/29   1403/03/02             48               5                  44,000,000
6 مدیریت انرژی تخصصی برق حضوری    1403/03/05   1403/03/09             48               5                  44,000,000
7 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1403/03/05   1403/03/09             48               5                  44,000,000
8 مدیریت انرژی تخصصی حرارت   حضوری    1403/03/19   1403/03/23             48               5                  44,000,000
9 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1403/03/19   1403/03/23             48               5                  44,000,000
10 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1403/04/09   1403/04/13             48               5                  44,000,000
11 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1403/04/16   1403/04/20             48               5                  44,000,000
12 مدیریت انرژی جامع حضوری    1403/04/30   1403/05/03             48               5                  44,000,000
13 ممیزی انرژی در صنایع  حضوری    1403/04/30   1403/05/02             30               4                  31,000,000
14 مدیریت انرژی تخصصی برق  حضوری    1403/05/06   1403/05/10             48               5                  44,000,000
15 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1403/05/13   1403/05/17             48               5                  44,000,000
16 مدیریت انرژی جامع  حضوری    1403/05/20   1403/05/24             48               5                  44,000,000
17 مدیریت انرژی تخصصی حرارت   حضوری    1403/05/27   1403/05/31             48               5                  44,000,000
18 مدیریت انرژی جامع حضوری    1403/06/17   1403/06/21             48               5                  44,000,000
19 ممیزی انرژی در صنایع  حضوری    1403/06/17   1403/06/20             30               4                  31,000,000
20 مدیریت انرژی جامع حضوری    1403/06/24   1403/06/28             48               5                  44,000,000
* ضمنا دوره  ممیزی انرژی در صنایع بنا به درخواست هر صنعت در تاریخ هایی که امکان برگزاری دوره در خارج مرکز میسر باشد، با هماهنگی با واحد آموزش، در محل هر صنعت قابل اجرا می باشد. شماره تماس آموزش مرکز : 04132886741
1- برگزاری دوره ها منوط به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان شرکت در هر دوره می باشد، لذا قبل از واریز مبلغ هماهنگی های لازم را با مرکز به عمل آورید. شماره تماس مرکز 04132886741
2- هزینه مهمانسرا برای هر نفر/روز مبلغ 4،500،000 ریال و هر وعده شام مبلغ 2،500،000 ریال می باشد، که در صورت استفاده از مهمانسرا حتما در زمان ثبت نام هماهنگی لازم را با مرکز به عمل آورید.
3- با توجه به اینکه این مجتمع از پرداخت مالیات معاف می باشد، لذا ارقام فوق خالص از مالیات می باشند.
4- بنا به روال امور مالی پژوهشگاه نیرو، مستدعی است  تمامی هزینه های آموزشی را به شرح ذیل قبل از شروع دوره به شماره حساب 4001049803009545 با شماره شبا IR640100004001049803009545  و شناسه واریز 355049874143504000000000409018 بنام پژوهشگاه نیرو نزد بانک مرکزی ایران واریز نموده و فیش آن را به شماره نمابر 04132898705 و همچنین به پست الکترونیکی BRostami@nri.ac.ir  ارسال نمایید.
       

آخرین اخبار

برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با سامانه های خورشیدی و دستورالعمل های اجرایی آن
برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با سامانه ها ...

شنبه 8 مهر 1402

دوره آموزشی تخصصی ایمنی در فعالیت های اتفاقات و عملیات
برگزاری دوره آموزشی تخصصی ایمنی در فعالیت های ...

چهارشنبه 1 شهريور 1402

دوره آموزشی ایمنی در فعالیت های اتفاقات و عملیات 
برگزاری دوره آموزشی مباحث ویژه در حریم خطوط ا ...

سه شنبه 31 مرداد 1402

برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق
مجتمع آذربایجان در نظر دارد دوره رعایت ایمنی ...

دوشنبه 26 تير 1402

اعلام تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق
تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق به ش ...

جمعه 16 تير 1402