يکشنبه 7 خرداد 1402

آرشیو

ثبت نام در آزمون جذب نیروی حجمی در استان های زنجان و قزوین

ثبت نام در آزمون جذب نیروی حجمی در استان های زنجان و قزوین

ثبت نام در آزمون جذب نیروی حجمی در استان های زنجان و قزوین

(1528)

ثبت نام در آزمون جذب نیروی حجمی در استان های زنجان و قزوین

دوشنبه 25 ارديبهشت 1402
ثبت نام در آزمون جذب نیروی حجمی در استان های زنجان و قزوین

ثبت نام در آزمون جذب نیروی حجمی در استان های زنجان و قزوین

ثبت نام در آزمون جذب نیروی حجمی در استان های زنجان و قزوین

(1528)

ثبت نام در آزمون جذب نیروی حجمی در استان های زنجان و قزوین

دوشنبه 25 ارديبهشت 1402
تاریخ قطعیت برگزاری دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران

دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران

تاریخ قطعیت برگزاری دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران

(219)

با سلام و احترام،
احتراما، بدینوسیله تاریخ برگزاری دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران ، بدینوسیله تاریخ قطعی برگزاری دوره مذکور به شرح جدول زیر اعلام می گردد.

چهارشنبه 13 ارديبهشت 1402
تاریخ قطعیت برگزاری دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران

دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران

تاریخ قطعیت برگزاری دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران

(219)

با سلام و احترام،
احتراما، بدینوسیله تاریخ برگزاری دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران ، بدینوسیله تاریخ قطعی برگزاری دوره مذکور به شرح جدول زیر اعلام می گردد.

چهارشنبه 13 ارديبهشت 1402
تاریخ قطعیت برگزاری دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران

دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران

تاریخ قطعیت برگزاری دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران

(219)

با سلام و احترام،
احتراما، بدینوسیله تاریخ برگزاری دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران ، بدینوسیله تاریخ قطعی برگزاری دوره مذکور به شرح جدول زیر اعلام می گردد.

چهارشنبه 13 ارديبهشت 1402
تاریخ قطعیت برگزاری دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران

دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران

تاریخ قطعیت برگزاری دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران

(219)

با سلام و احترام،
احتراما، بدینوسیله تاریخ برگزاری دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران ، بدینوسیله تاریخ قطعی برگزاری دوره مذکور به شرح جدول زیر اعلام می گردد.

چهارشنبه 13 ارديبهشت 1402
برگزاری دوره های کارگاه سرکابل و مفصل بندی در دو گروه مجزا

برگزاری دوره های کارگاه سرکابل و مفصل بندی

برگزاری دوره های کارگاه سرکابل و مفصل بندی در دو گروه مجزا

(84)


با سلام و احترام،

بدینوسیله تاریخ برگزاری دوره های " کارگاه سرکابل و مفصل بندی" با کد 3540 به مدت 66 ساعت (18 ساعت نظری و 48 ساعت عملی) بصورت حضوری در دو گروه به شرح جدول زیر اعلام می گردد.

سه شنبه 12 ارديبهشت 1402
برگزاری دوره های کارگاه سرکابل و مفصل بندی در دو گروه مجزا

برگزاری دوره های کارگاه سرکابل و مفصل بندی

برگزاری دوره های کارگاه سرکابل و مفصل بندی در دو گروه مجزا

(84)


با سلام و احترام،

بدینوسیله تاریخ برگزاری دوره های " کارگاه سرکابل و مفصل بندی" با کد 3540 به مدت 66 ساعت (18 ساعت نظری و 48 ساعت عملی) بصورت حضوری در دو گروه به شرح جدول زیر اعلام می گردد.

سه شنبه 12 ارديبهشت 1402
اطلاعیه جدید: نتایج آزمون توزیع آذربایجان غربی

اطلاعیه 1402/02/06

اطلاعیه جدید: نتایج آزمون توزیع آذربایجان غربی

(6605)

آگهی جذب نیروی حجمی در استان آذربایجان غربی

يکشنبه 28 اسفند 1401
اطلاعیه جدید: نتایج آزمون توزیع آذربایجان غربی

اطلاعیه 1402/02/06

اطلاعیه جدید: نتایج آزمون توزیع آذربایجان غربی

(6605)

آگهی جذب نیروی حجمی در استان آذربایجان غربی

يکشنبه 28 اسفند 1401

آخرین اخبار

دوشنبه 25 ارديبهشت 1402

دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران
تاریخ قطعیت برگزاری دوره آموزشی تخصصی مباحث و ...

چهارشنبه 13 ارديبهشت 1402

برگزاری دوره های کارگاه سرکابل و مفصل بندی
برگزاری دوره های کارگاه سرکابل و مفصل بندی در ...

سه شنبه 12 ارديبهشت 1402
يکشنبه 28 اسفند 1401