سه شنبه 24 فروردين 1400

آرشیو

اطلاعیه برگزاری دوره سیمولاتور پست

اطلاعیه برگزاری دوره سیمولاتور پست

(76)

اطلاعیه برگزاری دوره سیمولاتور پست

سه شنبه 12 اسفند 1399
تاریخ تطبیق مدارک

اطلاعیه درخصوص اعلام تاریخ تطبیق مدارک آزمون جذب نیروی حجمی شرکت گسترش انرژی مهوین آراد اردبیل 99/12/15

تاریخ تطبیق مدارک

(3481)

شرکت گسترش انرژی مهوین آراد اردبیل

شنبه 18 بهمن 1399
اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد آموزش اپراتور بالابرهای بوم عایق

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد آموزش اپراتور بالابرهای بوم عایق

(209)

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد آموزش اپراتور بالابرهای بوم عایق

يکشنبه 12 بهمن 1399
اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش نیروگاهی

اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش نیروگاهی

(165)

اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش نیروگاهی

يکشنبه 12 بهمن 1399
اطلاعیه برگزاری وبینار حوادث چند وجهی و لجستیک تاب آوری در صنعت برق

اطلاعیه برگزاری وبینار حوادث چند وجهی و لجستیک تاب آوری در صنعت برق

(91)

اطلاعیه برگزاری وبینار حوادث چند وجهی و لجستیک تاب آوری در صنعت برق

چهارشنبه 8 بهمن 1399
اطلاعیه برگزاری وبینار بین المللی: الزامات روغن عایق ، عملکردی ، شیمیایی ، فیزیکی ، بهداشت و ایمنی

اطلاعیه برگزاری وبینار بین المللی: الزامات روغن عایق ، عملکردی ، شیمیایی ، فیزیکی ، بهداشت و ایمنی

(180)

اطلاعیه برگزاری وبینار بین المللی: الزامات روغن عایق ، عملکردی ، شیمیایی ، فیزیکی ، بهداشت و ایمنی

چهارشنبه 1 بهمن 1399
اطلاعیه برگزاری دوره انتقال حرارت و مبدل های حرارتی

اطلاعیه برگزاری دوره انتقال حرارت و مبدل های حرارتی

(174)

اطلاعیه برگزاری دوره انتقال حرارت و مبدل های حرارتی

چهارشنبه 24 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم  شبکه های هوشمند الکتریکی

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم شبکه های هوشمند الکتریکی

(233)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم شبکه های هوشمند الکتریکی

دوشنبه 22 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره نظام رسیدگی به تخلفات اداری

اطلاعیه برگزاری دوره نظام رسیدگی به تخلفات اداری

(153)

اطلاعیه برگزاری دوره نظام رسیدگی به تخلفات اداری

دوشنبه 22 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای تخصصی دیسپاچینگ

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای تخصصی دیسپاچینگ

(187)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای تخصصی دیسپاچینگ

دوشنبه 22 دي 1399

آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری دوره سیمولاتور پست

سه شنبه 12 اسفند 1399

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد آموزش اپراتور ...

يکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش ...

يکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار حوادث چند وجهی و لجستی ...

چهارشنبه 8 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار بین المللی: الزامات رو ...

چهارشنبه 1 بهمن 1399