چهارشنبه 5 آبان 1400

تقویم آموزشی

فایل تقویم قابل دانلود
تقویم آموزشی و لیست هزینه های دوره های مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی
 سال 1400
مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی-www.aherc.ir
ردیف عنوان دوره نحوه اجرا تاریخ شروع تاریخ پایان مدت زمان تعداد روز هزینه آموزشی با یارانه و تخفیف
1 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/08/08   1400/08/17        48         8        9,360,000
2 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/08/15   1400/08/24        48         8        9,360,000
3 مدیریت انرژی تخصصی برق  غیر حضوری (مجازی)  1400/08/22   1400/09/01        48         8        9,360,000
4 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  غیر حضوری (مجازی)  1400/08/29   1400/09/8        48         8        9,360,000
5 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/09/6   1400/09/15        48         8        9,360,000
6 مدیریت انرژی جامع   غیر حضوری (مجازی)  1400/09/13   1400/09/22        48         8        9,360,000
7 ممیزی انرژی در ساختمان غیر حضوری (مجازی)  1400/09/20   1400/09/22        18         3        3,510,000
8 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/09/20   1400/09/29        48         8        9,360,000
9 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/09/27   1400/10/6        48         8        9,360,000
10 ممیزی انرژی الکتریکی غیر حضوری (مجازی)  1400/10/4   1400/10/6        18         3        3,510,000
11 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/10/4   1400/10/13        48         8        9,360,000
12 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/10/11   1400/10/20        48         8        9,360,000
13 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  غیر حضوری (مجازی)  1400/10/18   1400/10/27        48         8        9,360,000
14 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/10/25   1400/11/4        48         8        9,360,000
15 مدیریت انرژی تخصصی برق  غیر حضوری (مجازی)  1400/11/2   1400/11/11        48         8        9,360,000
16 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/11/9   1400/11/18        48         8        9,360,000
17 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/10/16   1400/11/25        48         8        9,360,000
18 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  غیر حضوری (مجازی)  1400/11/23   1400/12/3        48         8        9,360,000
19 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/11/30   1400/12/9        48         8        9,360,000
20 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/12/7   1400/12/17        48         8        9,360,000
21 ممیزی انرژی الکتریکی غیر حضوری (مجازی)  1400/12/7   1400/12/9        18         3        3,510,000
22 مدیریت انرژی تخصصی حرارت  غیر حضوری (مجازی)  1400/12/14   1400/12/23        48         8        9,360,000
23 مدیریت انرژی جامع  غیر حضوری (مجازی)  1400/12/14   1400/12/23        48         8        9,360,000
               
1- برگزاری دوره ها منوط به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان شرکت در هر دوره می باشد، لذا قبل از واریز مبلغ هماهنگی های لازم را با مرکز به عمل آورید
2- با توجه به اینکه این مجتمع از پرداخت مالیات معاف می باشد، لذا ارقام فوق خالص از مالیات می باشند.
3- بنا به روال امور مالی مجتمع، مستدعی است  تمامی هزینه های آموزشی را به شرح ذیل قبل از شروع دوره به شماره حساب 4001049803009545 با شماره شبا IR640100004001049803009545  و شناسه واریز 355049874143504000000000409018 بنام پژوهشگاه نیرو نزد بانک مرکزی ایران واریز نموده و فیش آن را به شماره نمابر 32898705-041 و همچنین به شماره همراه 09143090492 در پیام رسان واتس آپ ارسال نمایید.

آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه ...

چهارشنبه 28 مهر 1400

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای هفته آ ...

چهارشنبه 21 مهر 1400

اطلاعیه برگزاری دوره شناخت مراحل احداث خطوط

چهارشنبه 21 مهر 1400

اطلاعیه برگزاری دوره آشنائی با مبانی برق بخش ...

دوشنبه 19 مهر 1400

اطلاعیه برگزاری دوره آزمایشگاه رله و حفاظت بخ ...

دوشنبه 19 مهر 1400

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد های صنعت برق د ...

دوشنبه 19 مهر 1400