چهارشنبه 5 آبان 1400

 
 


 

آدرس : تبریز - جاده سنتو - سه راه قراملک - مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان

شماره تماس : ۹ - ۳۲۸۹۸۷۰۶ - ۰۴۱
فکس : ۳۲۸۹۵۰۲۳ - ۰۴۱