چهارشنبه 5 آبان 1400

آرشیو گروه های آموزشی

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع گروه اول

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع گروه اول

(18)

برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع گروه اول از تاریخ 1400/8/8 الی 1400/8/10 بصورت آنلاین

چهارشنبه 28 مهر 1400
دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای هفته آخر مهرماه و نیمه اول آبان ماه

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای هفته آخر مهرماه و نیمه اول آبان ماه

(98)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای هفته آخر مهرماه و نیمه اول آبان ماه

چهارشنبه 21 مهر 1400
اطلاعیه برگزاری دوره شناخت مراحل احداث خطوط

اطلاعیه برگزاری دوره شناخت مراحل احداث خطوط

(9)

برگزاری دوره شناخت مراحل احداث خطوط از تاریخ 1400/8/8 الی 1400/8/11

چهارشنبه 21 مهر 1400
اطلاعیه برگزاری دوره آشنائی با مبانی برق بخش انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره آشنائی با مبانی برق بخش انتقال

(17)

برگزاری دوره آشنائی با مبانی برق بخش انتقال از تاریخ 1400/8/8 الی 1400/8/11

دوشنبه 19 مهر 1400
اطلاعیه برگزاری دوره آزمایشگاه رله و حفاظت بخش انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره آزمایشگاه رله و حفاظت بخش انتقال

(10)

برگزاری دوره آزمایشگاه رله و حفاظت بخش انتقال ز تاریخ 1400/8/8 الی 1400/8/12

دوشنبه 19 مهر 1400
اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد های صنعت برق در بخش پست

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد های صنعت برق در بخش پست

(28)

برگزاری دوره استاندارد های صنعت برق در بخش پست در تاریخ های 1400/8/3 الی  1400/8/5

دوشنبه 19 مهر 1400
اطلاعیه برگزاری دوره تست های الکتریکی روغن

اطلاعیه برگزاری دوره تست های الکتریکی روغن

(10)

برگزاری دوره تست های الکتریکی روغن در تاریخ های 1400/8/4 و 1400/8/5

دوشنبه 19 مهر 1400
دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای مهرماه

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای مهرماه

(27)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای مهرماه

شنبه 17 مهر 1400
اطلاعیه برگزاری دوره پایانه راه دور و سیستم های اینترفیس

اطلاعیه برگزاری دوره پایانه راه دور و سیستم های اینترفیس

(15)

برگزاری دوره پایانه راه دور و سیستم های اینترفیس از تاریخ از تاریخ 1400/7/26 تا تاریخ  1400/8/5 

شنبه 17 مهر 1400
اطلاعیه برگزاری دوره بهره برداری و مدیریت پیشرفته انرژی الکتریکی

اطلاعیه برگزاری دوره بهره برداری و مدیریت پیشرفته انرژی الکتریکی

(36)

برگزاری دوره بهره برداری و مدیریت پیشرفته انرژی الکتریکی از تاریخ 1400/7/27 تا تاریخ  1400/8/5 

دوشنبه 12 مهر 1400

آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه ...

چهارشنبه 28 مهر 1400

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای هفته آ ...

چهارشنبه 21 مهر 1400

اطلاعیه برگزاری دوره شناخت مراحل احداث خطوط

چهارشنبه 21 مهر 1400

اطلاعیه برگزاری دوره آشنائی با مبانی برق بخش ...

دوشنبه 19 مهر 1400

اطلاعیه برگزاری دوره آزمایشگاه رله و حفاظت بخ ...

دوشنبه 19 مهر 1400

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد های صنعت برق د ...

دوشنبه 19 مهر 1400