پنجشنبه 3 فروردين 1402

آرشیو گروه های آموزشی

رویداد تجاری سازی نتایج تحقیقات صنعت برق و انرژی

رویداد تجاری سازی نتایج تحقیقات صنعت برق و انرژی

رویداد تجاری سازی نتایج تحقیقات صنعت برق و انرژی

(342)

زمان برگزاری 13و14 اسفند1401

يکشنبه 7 اسفند 1401
تاریخ برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

تاریخ برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

(384)

با سلام،
احتراما، بدینوسیله تاریخ برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار بصورت حضوری به شرح زیر اعلام می گردد.

يکشنبه 16 بهمن 1401
مجتمع آذربایجان دوره فن ورز شبکه هوایی برق گروه دوم را برگزار می نماید

برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق گروه دوم

مجتمع آذربایجان دوره فن ورز شبکه هوایی برق گروه دوم را برگزار می نماید

(378)

با سلام،
تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق گروه دوم 29 دی الی 24 اسفند می باشد.

چهارشنبه 12 بهمن 1401
مجتمع آذربایجان دوره فن ورز شبکه هوایی برق گروه دوم را برگزار می نماید

برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق گروه دوم

مجتمع آذربایجان دوره فن ورز شبکه هوایی برق گروه دوم را برگزار می نماید

(378)

با سلام،
تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق گروه دوم 29 دی الی 24 اسفند می باشد.

چهارشنبه 12 بهمن 1401
برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق

برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق

برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق

(926)

بدینوسیله اعلام می دارد این مجتمع از هفته دوم آذر ماه آمادگی برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق را دارد.

چهارشنبه 2 آذر 1401
برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق

برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق

برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق

(926)

بدینوسیله اعلام می دارد این مجتمع از هفته دوم آذر ماه آمادگی برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق را دارد.

چهارشنبه 2 آذر 1401
وبینار (آنلاین) یک روزه آموزش نرم‌افزار بهینه‌سازی GAMS

آموزش نرم‌افزار بهینه‌سازی GAMS

وبینار (آنلاین) یک روزه آموزش نرم‌افزار بهینه‌سازی GAMS

(1280)

مجتمع آذربایجان وبینار (آنلاین) یک روزه آموزش نرم‌افزار بهینه‌سازی GAMS را برگزار می کند.

سه شنبه 14 تير 1401
دوره شناخت صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی

دوره شناخت صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی

(1505)

دوره شناخت صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی

چهارشنبه 8 تير 1401
دوره های برنامه ریزی شده گروه برق مجتمع اسفندماه 1400

دوره های گروه برق مجتمع اسفندماه 1400

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق مجتمع اسفندماه 1400

(2026)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق مجتمع اسفندماه 1400 به شرح زیر می باشند

يکشنبه 24 بهمن 1400
گزارش برگزاری دوره سیمولاتور پست

گزارش برگزاری دوره

گزارش برگزاری دوره سیمولاتور پست

(1169)

دوره سیمولاتور پست با همکاری شرکت ابتکار الکتریک قومس و با استفاده از نرم افزار این شرکت برگزار شد.

يکشنبه 24 بهمن 1400