سه شنبه 7 آذر 1402

آرشیو گروه های آموزشی

برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با سامانه های خورشیدی و دستورالعمل های اجرایی آن در تاریخ های 29 و 30 مهرماه و 1 آبان ماه 1402 بصورت حضوری

برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با سامانه های خورشیدی و دستورالعمل های اجرایی آن

برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با سامانه های خورشیدی و دستورالعمل های اجرایی آن در تاریخ های 29 و 30 مهرماه و 1 آبان ماه 1402 بصورت حضوری

(118)

برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با سامانه های خورشیدی و دستورالعمل های اجرایی آن در تاریخ های 29 و 30 مهرماه و 1 آبان ماه 1402 بصورت حضوری

شنبه 8 مهر 1402
برگزاری دوره آموزشی تخصصی ایمنی در فعالیت های اتفاقات و عملیات را در تاریخ های 26 و 27 شهریور ماه 1402 بصورت حضوری

دوره آموزشی تخصصی ایمنی در فعالیت های اتفاقات و عملیات

برگزاری دوره آموزشی تخصصی ایمنی در فعالیت های اتفاقات و عملیات را در تاریخ های 26 و 27 شهریور ماه 1402 بصورت حضوری

(120)

برگزاری دوره آموزشی تخصصی ایمنی در فعالیت های اتفاقات و عملیات را در تاریخ های 26 و 27 شهریور ماه 1402 بصورت حضوری

چهارشنبه 1 شهريور 1402
برگزاری دوره آموزشی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع ایران را در تاریخ های 28 الی 30 شهریور ماه 1402

دوره آموزشی ایمنی در فعالیت های اتفاقات و عملیات 

برگزاری دوره آموزشی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع ایران را در تاریخ های 28 الی 30 شهریور ماه 1402

(55)

برگزاری دوره آموزشی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع ایران را در تاریخ های 28 الی 30 شهریور ماه 1402

سه شنبه 31 مرداد 1402
مجتمع آذربایجان در نظر دارد دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق را در مرداد ماه 1402 برگزار نماید

برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

مجتمع آذربایجان در نظر دارد دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق را در مرداد ماه 1402 برگزار نماید

(300)

مجتمع آذربایجان در نظر دارد دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق را در مرداد ماه 1402 برگزار نماید

دوشنبه 26 تير 1402
تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق به شرح جدول زیر اعلام می گردد.

اعلام تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق

تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق به شرح جدول زیر اعلام می گردد.

(280)

ﻣﻮﺿﻮﻉ: ﺍﻋﻼﻡ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻦ ﻭﺭﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺑﺮﻕ، ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ،
ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻦ ﻭﺭﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺑﺮﻕ، ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﯾﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

جمعه 16 تير 1402
تاریخ قطعیت برگزاری دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران

دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران

تاریخ قطعیت برگزاری دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران

(754)

با سلام و احترام،
احتراما، بدینوسیله تاریخ برگزاری دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران ، بدینوسیله تاریخ قطعی برگزاری دوره مذکور به شرح جدول زیر اعلام می گردد.

چهارشنبه 13 ارديبهشت 1402
تاریخ قطعیت برگزاری دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران

دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران

تاریخ قطعیت برگزاری دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران

(754)

با سلام و احترام،
احتراما، بدینوسیله تاریخ برگزاری دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران ، بدینوسیله تاریخ قطعی برگزاری دوره مذکور به شرح جدول زیر اعلام می گردد.

چهارشنبه 13 ارديبهشت 1402
برگزاری دوره های کارگاه سرکابل و مفصل بندی در دو گروه مجزا

برگزاری دوره های کارگاه سرکابل و مفصل بندی

برگزاری دوره های کارگاه سرکابل و مفصل بندی در دو گروه مجزا

(335)


با سلام و احترام،

بدینوسیله تاریخ برگزاری دوره های " کارگاه سرکابل و مفصل بندی" با کد 3540 به مدت 66 ساعت (18 ساعت نظری و 48 ساعت عملی) بصورت حضوری در دو گروه به شرح جدول زیر اعلام می گردد.

سه شنبه 12 ارديبهشت 1402
رویداد تجاری سازی نتایج تحقیقات صنعت برق و انرژی

رویداد تجاری سازی نتایج تحقیقات صنعت برق و انرژی

رویداد تجاری سازی نتایج تحقیقات صنعت برق و انرژی

(1154)

زمان برگزاری 13و14 اسفند1401

يکشنبه 7 اسفند 1401
تاریخ برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

تاریخ برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

(899)

با سلام،
احتراما، بدینوسیله تاریخ برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار بصورت حضوری به شرح زیر اعلام می گردد.

يکشنبه 16 بهمن 1401

آخرین اخبار

برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با سامانه های خورشیدی و دستورالعمل های اجرایی آن
برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با سامانه ها ...

شنبه 8 مهر 1402

دوره آموزشی تخصصی ایمنی در فعالیت های اتفاقات و عملیات
برگزاری دوره آموزشی تخصصی ایمنی در فعالیت های ...

چهارشنبه 1 شهريور 1402

دوره آموزشی ایمنی در فعالیت های اتفاقات و عملیات 
برگزاری دوره آموزشی مباحث ویژه در حریم خطوط ا ...

سه شنبه 31 مرداد 1402

برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق
مجتمع آذربایجان در نظر دارد دوره رعایت ایمنی ...

دوشنبه 26 تير 1402

اعلام تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق
تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق به ش ...

جمعه 16 تير 1402