يکشنبه 7 خرداد 1402

آرشیو اخبار

ثبت نام در آزمون جذب نیروی حجمی در استان های زنجان و قزوین

ثبت نام در آزمون جذب نیروی حجمی در استان های زنجان و قزوین

ثبت نام در آزمون جذب نیروی حجمی در استان های زنجان و قزوین

(1530)

ثبت نام در آزمون جذب نیروی حجمی در استان های زنجان و قزوین

دوشنبه 25 ارديبهشت 1402
اطلاعیه جدید: نتایج آزمون توزیع آذربایجان غربی

اطلاعیه 1402/02/06

اطلاعیه جدید: نتایج آزمون توزیع آذربایجان غربی

(6605)

آگهی جذب نیروی حجمی در استان آذربایجان غربی

يکشنبه 28 اسفند 1401
اطلاعیه جدید: اعلام زمان تطبیق مدارک آزمون جذب نیروی حجمی سیمبان راننده دارای خودرو شرکت حمل و نقل نسیم سحر باد سیر سهند

اطلاعیه 1401/12/10

اطلاعیه جدید: اعلام زمان تطبیق مدارک آزمون جذب نیروی حجمی سیمبان راننده دارای خودرو شرکت حمل و نقل نسیم سحر باد سیر سهند

(1704)

-

چهارشنبه 10 اسفند 1401
اطلاعیه جدید (بارگذاری مدارک قبول شدگان آزمون موسسه سپهر ساعي انتظام زنجان)

اطلاعیه جدید (بارگذاری مدارک قبول شدگان آزمون موسسه سپهر ساعي انتظام زنجان)

(1197)

بارگذاری مدارک قبول شدگان آزمون موسسه سپهر ساعي انتظام زنجان

سه شنبه 25 بهمن 1401
اطلاعیه جدید (ثبت نام در آزمون شرکت حمل و نقل نسیم سحر باد سیر سهند)

اطلاعیه جدید (ثبت نام در آزمون شرکت حمل و نقل نسیم سحر باد سیر سهند)

(1272)

آزمون شرکت حمل و نقل نسیم سحر باد سیر سهند

سه شنبه 25 بهمن 1401
اطلاعیه جدید (شماره ۴)

اطلاعیه جدید (شماره ۴)

(1415)

اعلام نتایج آزمون1401/10/23 رشته شغلی نگهبانی استان زنجان و قزوین

پنجشنبه 20 بهمن 1401
اطلاعیه جدید (شماره 3)

اطلاعیه جدید (شماره 3)

(3600)

(اعلام نتایج آزمون تاریخ 1401/05/07 شرکت آذرفراز آیشین و شرکت آرامش سازان امین)

سه شنبه 18 بهمن 1401
اطلاعیه جدید (شماره 2)

اطلاعیه جدید (شماره 2)

(1760)

آزمون جذب نیرو

سه شنبه 18 بهمن 1401
اطلاعیه جدید (شماره 1)

اطلاعیه جدید (شماره 1)

(1546)

آزمون جذب نیرو

سه شنبه 18 بهمن 1401
(تمدید ثبت نام)

اطلاعیه جدید

(تمدید ثبت نام)

(6492)

آگهی جذب نیرو در نیروگاه سبلان اردبیل

دوشنبه 3 بهمن 1401

آخرین اخبار

دوشنبه 25 ارديبهشت 1402

دوره آموزشی تخصصی مباحث ویژه در حریم خطوط انتقال و توزیع برق ایران
تاریخ قطعیت برگزاری دوره آموزشی تخصصی مباحث و ...

چهارشنبه 13 ارديبهشت 1402

برگزاری دوره های کارگاه سرکابل و مفصل بندی
برگزاری دوره های کارگاه سرکابل و مفصل بندی در ...

سه شنبه 12 ارديبهشت 1402
يکشنبه 28 اسفند 1401