يکشنبه 31 تير 1403

آرشیو اخبار

آگهی جذب نیروی حجمی در استان های زنجان و قزوین

آگهی جذب نیروی حجمی در استان های زنجان و قزوین

(3637)

اطلاعیه جدید

يکشنبه 1 مرداد 1402
 اطلاعیه اعلام نتایج نهایی آزمون جذب نیروی حجمی تاریخ 1402/02/08 شرکت های پیمان کاری طرف قرارداد شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

اطلاعیه اعلام نتایج نهایی آزمون جذب نیروی حجمی تاریخ 1402/02/08 شرکت های پیمان کاری طرف قرارداد شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی

(2556)

اطلاعیه جدید

سه شنبه 6 تير 1402
اطلاعیه زمانبندی دعوت به مصاحبه آزمون استخدامی تاریخ 1401/12/05 شرکت آرمان نیروی سبلان( نیروگاه اردبیل)

اطلاعیه زمانبندی دعوت به مصاحبه آزمون استخدامی تاریخ 1401/12/05 شرکت آرمان نیروی سبلان( نیروگاه اردبیل)

(2115)

اطلاعیه 1402/04/19

سه شنبه 16 خرداد 1402
ثبت نام در آزمون جذب نیروی حجمی در استان های زنجان و قزوین

ثبت نام در آزمون جذب نیروی حجمی در استان های زنجان و قزوین

ثبت نام در آزمون جذب نیروی حجمی در استان های زنجان و قزوین

(5268)

ثبت نام در آزمون جذب نیروی حجمی در استان های زنجان و قزوین

دوشنبه 25 ارديبهشت 1402
اطلاعیه جدید: اعلام زمان تطبیق مدارک آزمون جذب نیروی حجمی سیمبان راننده دارای خودرو شرکت حمل و نقل نسیم سحر باد سیر سهند

اطلاعیه 1401/12/10

اطلاعیه جدید: اعلام زمان تطبیق مدارک آزمون جذب نیروی حجمی سیمبان راننده دارای خودرو شرکت حمل و نقل نسیم سحر باد سیر سهند

(2079)

-

چهارشنبه 10 اسفند 1401
اطلاعیه جدید (بارگذاری مدارک قبول شدگان آزمون موسسه سپهر ساعي انتظام زنجان)

اطلاعیه جدید (بارگذاری مدارک قبول شدگان آزمون موسسه سپهر ساعي انتظام زنجان)

(1749)

بارگذاری مدارک قبول شدگان آزمون موسسه سپهر ساعي انتظام زنجان

سه شنبه 25 بهمن 1401
 امضای تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه نیرو و شرکت برق منطقه ای آذربایجان

اطلاعیه جدید:

امضای تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه نیرو و شرکت برق منطقه ای آذربایجان

(54388)

جدید

يکشنبه 1 خرداد 1401

آخرین اخبار

برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با سامانه های خورشیدی و دستورالعمل های اجرایی آن
برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با سامانه ها ...

شنبه 8 مهر 1402

دوره آموزشی تخصصی ایمنی در فعالیت های اتفاقات و عملیات
برگزاری دوره آموزشی تخصصی ایمنی در فعالیت های ...

چهارشنبه 1 شهريور 1402

دوره آموزشی ایمنی در فعالیت های اتفاقات و عملیات 
برگزاری دوره آموزشی مباحث ویژه در حریم خطوط ا ...

سه شنبه 31 مرداد 1402

برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق
مجتمع آذربایجان در نظر دارد دوره رعایت ایمنی ...

دوشنبه 26 تير 1402

اعلام تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق
تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق به ش ...

جمعه 16 تير 1402