پنجشنبه 3 فروردين 1402

آرشیو اخبار

اطلاعیه جدید: اعلام نتایج آزمون جذب نیروی شرکت آرمان نیروی سبلان (نیروگاه اردبیل)

اطلاعیه ی 1401/12/29

اطلاعیه جدید: اعلام نتایج آزمون جذب نیروی شرکت آرمان نیروی سبلان (نیروگاه اردبیل)

(226)

دوشنبه 29 اسفند 1401
اطلاعیه جدید: آگهی جذب نیروی حجمی در استان آذربایجان غربی

ثبت نام در آزمون توزیع آذربایجان غربی

اطلاعیه جدید: آگهی جذب نیروی حجمی در استان آذربایجان غربی

(828)

ثبت نام در آزمون توزیع آذربایجان غربی

يکشنبه 28 اسفند 1401
اطلاعیه جدید: اعلام زمان تطبیق مدارک آزمون جذب نیروی حجمی سیمبان راننده دارای خودرو شرکت حمل و نقل نسیم سحر باد سیر سهند

اطلاعیه 1401/12/10

اطلاعیه جدید: اعلام زمان تطبیق مدارک آزمون جذب نیروی حجمی سیمبان راننده دارای خودرو شرکت حمل و نقل نسیم سحر باد سیر سهند

(1119)

-

چهارشنبه 10 اسفند 1401
اطلاعیه جدید (بارگذاری مدارک قبول شدگان آزمون موسسه سپهر ساعي انتظام زنجان)

اطلاعیه جدید (بارگذاری مدارک قبول شدگان آزمون موسسه سپهر ساعي انتظام زنجان)

(926)

بارگذاری مدارک قبول شدگان آزمون موسسه سپهر ساعي انتظام زنجان

سه شنبه 25 بهمن 1401
اطلاعیه جدید (ثبت نام در آزمون شرکت حمل و نقل نسیم سحر باد سیر سهند)

اطلاعیه جدید (ثبت نام در آزمون شرکت حمل و نقل نسیم سحر باد سیر سهند)

(1145)

آزمون شرکت حمل و نقل نسیم سحر باد سیر سهند

سه شنبه 25 بهمن 1401
اطلاعیه جدید (شماره ۴)

اطلاعیه جدید (شماره ۴)

(1276)

اعلام نتایج آزمون1401/10/23 رشته شغلی نگهبانی استان زنجان و قزوین

پنجشنبه 20 بهمن 1401
اطلاعیه جدید (شماره 3)

اطلاعیه جدید (شماره 3)

(2917)

(اعلام نتایج آزمون تاریخ 1401/05/07 شرکت آذرفراز آیشین و شرکت آرامش سازان امین)

سه شنبه 18 بهمن 1401
اطلاعیه جدید (شماره 2)

اطلاعیه جدید (شماره 2)

(1558)

آزمون جذب نیرو

سه شنبه 18 بهمن 1401
اطلاعیه جدید (شماره 1)

اطلاعیه جدید (شماره 1)

(1326)

آزمون جذب نیرو

سه شنبه 18 بهمن 1401
(تمدید ثبت نام)

اطلاعیه جدید

(تمدید ثبت نام)

(5925)

آگهی جذب نیرو در نیروگاه سبلان اردبیل

دوشنبه 3 بهمن 1401