پنجشنبه 3 فروردين 1402

آرشیو

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول دی ماه

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول دی ماه

(346)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول دی ماه

يکشنبه 28 آذر 1400
دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول دی ماه

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول دی ماه

(346)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول دی ماه

يکشنبه 28 آذر 1400
اطلاعیه برگزاری دوره تجربیات بهره برداری پست ها و خطوط فشار قوی

اطلاعیه برگزاری دوره تجربیات بهره برداری پست ها و خطوط فشار قوی

(299)

برگزاری دوره تجربیات بهره برداری پست ها و خطوط فشار قوی از تاریخ 1400/09/20 و 1400/09/23 بصورت آنلاین

سه شنبه 16 آذر 1400
وبینار های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه دوم آذر ماه

وبینار های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه دوم آذر ماه

(286)

وبینار های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه دوم آذر ماه

يکشنبه 14 آذر 1400
وبینار های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه دوم آذر ماه

وبینار های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه دوم آذر ماه

(286)

وبینار های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه دوم آذر ماه

يکشنبه 14 آذر 1400
دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول آذر ماه

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول آذر ماه

(324)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول آذر ماه

دوشنبه 1 آذر 1400
دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول آذر ماه

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول آذر ماه

(324)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول آذر ماه

دوشنبه 1 آذر 1400
اطلاعیه برگزاری دوره اصول بهره برداری از تجهیزات

اطلاعیه برگزاری دوره اصول بهره برداری از تجهیزات

(255)

برگزاری دوره اصول بهره برداری از تجهیزات را از تاریخ 1400/9/6 و  1400/9/8

چهارشنبه 26 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره اصول بهره برداری از تجهیزات

اطلاعیه برگزاری دوره اصول بهره برداری از تجهیزات

(255)

برگزاری دوره اصول بهره برداری از تجهیزات را از تاریخ 1400/9/6 و  1400/9/8

چهارشنبه 26 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره نقشه خوانی الکتریکی

اطلاعیه برگزاری دوره نقشه خوانی الکتریکی

(338)

برگزاری دوره "نقشه خوانی الکتریکی" را از تاریخ 1400/9/6 الی  1400/9/7 بصورت آنلاین

چهارشنبه 26 آبان 1400