پنجشنبه 3 فروردين 1402

آرشیو

گزارش برگزاری دوره تست‌های الکتریکی و مکانیکی خطوط

گزارش برگزاری دوره تست‌های الکتریکی و مکانیکی خطوط

(267)

گزارش برگزاری دوره تست‌های الکتریکی و مکانیکی خطوط

شنبه 11 اسفند 1397
دوره حسابرسی داخلی در اجرا

دوره حسابرسی داخلی در اجرا

(539)

دوره حسابرسی داخلی در اجرا در اسفند ماه اجرا خواهد شد

شنبه 11 اسفند 1397
دوره موفقیت 360 درجه کسب و کار در سازمانها

دوره موفقیت 360 درجه کسب و کار در سازمانها

(233)

دوره موفقیت 360 درجه کسب و کار در سازمانها ویژه هفته زن

شنبه 11 اسفند 1397
برگزاری مراسم تجلیل از بانوان همکار

برگزاری مراسم تجلیل از بانوان همکار

(218)

برگزاری مراسم تجلیل از بانوان همکار در مجتمع به مناسبت روز زن

شنبه 11 اسفند 1397
گزارش برگزاری دوره آموزشی ایمنی در برق پیشرفته

گزارش برگزاری دوره آموزشی ایمنی در برق پیشرفته

(213)

گزارش برگزاری دوره آموزشی ایمنی در برق پیشرفته

يکشنبه 5 اسفند 1397
گزارش برگزاری دومین دوره ایمنی خط گرم

گزارش برگزاری دومین دوره ایمنی خط گرم

(218)

گزارش برگزاری دومین دوره ایمنی خط گرم در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

چهارشنبه 1 اسفند 1397
گزارش برگزاری دوره کارگاه تجهیزات پست

گزارش برگزاری دوره کارگاه تجهیزات پست

(280)

گزارش برگزاری دوره کارگاه تجهیزات پست

يکشنبه 21 بهمن 1397
گزارش برگزاری دوره کابل‌های فاصله‌دار

گزارش برگزاری دوره کابل‌های فاصله‌دار

(243)

گزارش برگزاری دوره کابل‌های فاصله‌دار

يکشنبه 21 بهمن 1397
گزارش برگزاری دوره روش‌های کاهش تلفات در شبکه‌های توزیع

گزارش برگزاری دوره روش‌های کاهش تلفات در شبکه‌های توزیع

(205)

گزارش برگزاری دوره روش‌های کاهش تلفات در شبکه‌های توزیع

يکشنبه 21 بهمن 1397
اجرای دوره تجهیزات خطوط انتقال

اجرای دوره تجهیزات خطوط انتقال

(186)

اجرای دوره تجهیزات خطوط انتقال

يکشنبه 21 بهمن 1397