چهارشنبه 12 مهر 1402

آرشیو

گزارش برگزاری دوره سیمولاتور پست

گزارش برگزاری دوره

گزارش برگزاری دوره سیمولاتور پست

(1641)

دوره سیمولاتور پست با همکاری شرکت ابتکار الکتریک قومس و با استفاده از نرم افزار این شرکت برگزار شد.

يکشنبه 24 بهمن 1400
دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای اجرا در نیمه دوم  بهمن ماه سال 1400 شمسی

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه دوم بهمن ماه

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای اجرا در نیمه دوم بهمن ماه سال 1400 شمسی

(1235)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان برای اجرا در نیمه دوم بهمن ماه سال 1400 شمسی

چهارشنبه 13 بهمن 1400
دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای اجرا در نیمه دوم  بهمن ماه سال 1400 شمسی

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه دوم بهمن ماه

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای اجرا در نیمه دوم بهمن ماه سال 1400 شمسی

(1235)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان برای اجرا در نیمه دوم بهمن ماه سال 1400 شمسی

چهارشنبه 13 بهمن 1400
اطلاعیه برگزاری گروه دوم دوره تربیت کارشناس HSE

اطلاعیه برگزاری گروه دوم دوره تربیت کارشناس HSE

(1178)

برگزاری گروه دوم دوره تربیت کارشناس HSE از تاریخ 1400/11/23 الی 1400/11/27 بصورت آنلاین

سه شنبه 28 دي 1400
اطلاعیه برگزاری گروه دوم دوره تربیت کارشناس HSE

اطلاعیه برگزاری گروه دوم دوره تربیت کارشناس HSE

(1178)

برگزاری گروه دوم دوره تربیت کارشناس HSE از تاریخ 1400/11/23 الی 1400/11/27 بصورت آنلاین

سه شنبه 28 دي 1400
اطلاعیه برگزاری وبینار بین المللی،

اطلاعیه برگزاری وبینار بین المللی،" بررسي جديدترين استانداردهاي IEC در خصوص نگهداري روغن ترانسفورماتور"

(882)

برگزاری وبینار بین المللی،" بررسي جديدترين استانداردهاي IEC در خصوص نگهداري روغن ترانسفورماتور" از تاریخ 1400/10/28 الی 1400/10/30 بصورت آنلاین

سه شنبه 28 دي 1400
اطلاعیه برگزاری وبینار بین المللی،

اطلاعیه برگزاری وبینار بین المللی،" بررسي جديدترين استانداردهاي IEC در خصوص نگهداري روغن ترانسفورماتور"

(882)

برگزاری وبینار بین المللی،" بررسي جديدترين استانداردهاي IEC در خصوص نگهداري روغن ترانسفورماتور" از تاریخ 1400/10/28 الی 1400/10/30 بصورت آنلاین

سه شنبه 28 دي 1400
دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول بهمن ماه

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول بهمن ماه

(836)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول بهمن ماه

سه شنبه 28 دي 1400
دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول بهمن ماه

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول بهمن ماه

(836)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق برای نیمه اول بهمن ماه

سه شنبه 28 دي 1400
اطلاعیه برگزاری وبینار مباحث ویژه و تکنیک های ایمنی در عملیات خط گرم

اطلاعیه برگزاری وبینار مباحث ویژه و تکنیک های ایمنی در عملیات خط گرم

(764)

برگزاری وبینار مباحث ویژه و تکنیک های ایمنی در عملیات خط گرم در در تاریخ 1400/11/12

سه شنبه 21 دي 1400

آخرین اخبار

برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با سامانه های خورشیدی و دستورالعمل های اجرایی آن
برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با سامانه ها ...

شنبه 8 مهر 1402

دوره آموزشی تخصصی ایمنی در فعالیت های اتفاقات و عملیات
برگزاری دوره آموزشی تخصصی ایمنی در فعالیت های ...

چهارشنبه 1 شهريور 1402

دوره آموزشی ایمنی در فعالیت های اتفاقات و عملیات 
برگزاری دوره آموزشی مباحث ویژه در حریم خطوط ا ...

سه شنبه 31 مرداد 1402

برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق
مجتمع آذربایجان در نظر دارد دوره رعایت ایمنی ...

دوشنبه 26 تير 1402

اعلام تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق
تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق به ش ...

جمعه 16 تير 1402