پنجشنبه 3 فروردين 1402

آرشیو

برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق

برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق

برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق

(925)

بدینوسیله اعلام می دارد این مجتمع از هفته دوم آذر ماه آمادگی برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق را دارد.

چهارشنبه 2 آذر 1401
برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق

برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق

برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق

(925)

بدینوسیله اعلام می دارد این مجتمع از هفته دوم آذر ماه آمادگی برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق را دارد.

چهارشنبه 2 آذر 1401
وبینار (آنلاین) یک روزه آموزش نرم‌افزار بهینه‌سازی GAMS

آموزش نرم‌افزار بهینه‌سازی GAMS

وبینار (آنلاین) یک روزه آموزش نرم‌افزار بهینه‌سازی GAMS

(1280)

مجتمع آذربایجان وبینار (آنلاین) یک روزه آموزش نرم‌افزار بهینه‌سازی GAMS را برگزار می کند.

سه شنبه 14 تير 1401
دوره شناخت صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی

دوره شناخت صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی

(1505)

دوره شناخت صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی

چهارشنبه 8 تير 1401
 امضای تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه نیرو و شرکت برق منطقه ای آذربایجان

اطلاعیه جدید:

امضای تفاهم نامه همکاری میان پژوهشگاه نیرو و شرکت برق منطقه ای آذربایجان

(53076)

جدید

يکشنبه 1 خرداد 1401
دوره های برنامه ریزی شده گروه برق مجتمع اسفندماه 1400

دوره های گروه برق مجتمع اسفندماه 1400

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق مجتمع اسفندماه 1400

(2026)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق مجتمع اسفندماه 1400 به شرح زیر می باشند

يکشنبه 24 بهمن 1400
دوره های برنامه ریزی شده گروه برق مجتمع اسفندماه 1400

دوره های گروه برق مجتمع اسفندماه 1400

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق مجتمع اسفندماه 1400

(2026)

دوره های برنامه ریزی شده گروه برق مجتمع اسفندماه 1400 به شرح زیر می باشند

يکشنبه 24 بهمن 1400
گزارش برگزاری دوره سیمولاتور پست

گزارش برگزاری دوره

گزارش برگزاری دوره سیمولاتور پست

(1168)

دوره سیمولاتور پست با همکاری شرکت ابتکار الکتریک قومس و با استفاده از نرم افزار این شرکت برگزار شد.

يکشنبه 24 بهمن 1400
گزارش برگزاری دوره سیمولاتور پست

گزارش برگزاری دوره

گزارش برگزاری دوره سیمولاتور پست

(1168)

دوره سیمولاتور پست با همکاری شرکت ابتکار الکتریک قومس و با استفاده از نرم افزار این شرکت برگزار شد.

يکشنبه 24 بهمن 1400
اطلاعیه

جدید

اطلاعیه

(18505)

جذب نیروی اپراتور پست برق در استان زنجان و قزوین

شنبه 16 بهمن 1400