پنجشنبه 3 فروردين 1402

آرشیو

اطلاعیه جدید (شماره 3)

اطلاعیه جدید (شماره 3)

(2917)

(اعلام نتایج آزمون تاریخ 1401/05/07 شرکت آذرفراز آیشین و شرکت آرامش سازان امین)

سه شنبه 18 بهمن 1401
اطلاعیه جدید (شماره 2)

اطلاعیه جدید (شماره 2)

(1558)

آزمون جذب نیرو

سه شنبه 18 بهمن 1401
اطلاعیه جدید (شماره 1)

اطلاعیه جدید (شماره 1)

(1326)

آزمون جذب نیرو

سه شنبه 18 بهمن 1401
تاریخ برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

تاریخ برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

(384)

با سلام،
احتراما، بدینوسیله تاریخ برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار بصورت حضوری به شرح زیر اعلام می گردد.

يکشنبه 16 بهمن 1401
تاریخ برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

تاریخ برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار

(384)

با سلام،
احتراما، بدینوسیله تاریخ برگزاری دوره آموزشی تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار بصورت حضوری به شرح زیر اعلام می گردد.

يکشنبه 16 بهمن 1401
مجتمع آذربایجان دوره فن ورز شبکه هوایی برق گروه دوم را برگزار می نماید

برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق گروه دوم

مجتمع آذربایجان دوره فن ورز شبکه هوایی برق گروه دوم را برگزار می نماید

(377)

با سلام،
تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق گروه دوم 29 دی الی 24 اسفند می باشد.

چهارشنبه 12 بهمن 1401
مجتمع آذربایجان دوره فن ورز شبکه هوایی برق گروه دوم را برگزار می نماید

برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق گروه دوم

مجتمع آذربایجان دوره فن ورز شبکه هوایی برق گروه دوم را برگزار می نماید

(377)

با سلام،
تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق گروه دوم 29 دی الی 24 اسفند می باشد.

چهارشنبه 12 بهمن 1401
(تمدید ثبت نام)

اطلاعیه جدید

(تمدید ثبت نام)

(5925)

آگهی جذب نیرو در نیروگاه سبلان اردبیل

دوشنبه 3 بهمن 1401
توزیع کارت ورود به جلسه

اطلاعیه جدید (آغاز ثبت نام)

توزیع کارت ورود به جلسه

(9620)

کارت ورود به جلسه آزمون جذب نیروی نگهبانی در استان های زنجان و قزوین

چهارشنبه 23 آذر 1401
اطلاعیه جدید

برنامه زمان بندي تست آمادگي جسماني آزمون 1401/05/07

اطلاعیه جدید

(4731)

برنامه زمان بندي تست آمادگي جسماني آزمون 1401/05/07 جذب نيروي نگهبان شرکت آرامش سازان امين در استانهاي آذربایجان شرقي ، آذربایجان غربي و اردبيل

چهارشنبه 16 آذر 1401