چهارشنبه 12 مهر 1402

آرشیو

اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه نصب و تعمیر تجهیزات مخابراتی

اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه نصب و تعمیر تجهیزات مخابراتی

(306)

برگزاری دوره کارگاه نصب و تعمیر تجهیزات مخابراتی از تاریخ 1400/8/22 الی  1400/8/29 

يکشنبه 9 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره اصول مانور شبکه

اطلاعیه برگزاری دوره اصول مانور شبکه

(251)

برگزاری دوره اصول مانور شبکه از تاریخ 1400/8/16 , 1400/8/17 و 1400/8/23 , 1400/8/24 بصورت آنلاین

شنبه 8 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره اصول مانور شبکه

اطلاعیه برگزاری دوره اصول مانور شبکه

(251)

برگزاری دوره اصول مانور شبکه از تاریخ 1400/8/16 , 1400/8/17 و 1400/8/23 , 1400/8/24 بصورت آنلاین

شنبه 8 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع گروه دوم

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع گروه دوم

(497)

برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع گروه دوم از تاریخ 1400/8/15 الی 1400/8/17 بصورت آنلاین

شنبه 8 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع گروه دوم

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع گروه دوم

(497)

برگزاری دوره آشنایی با پست ها و شبکه های توزیع گروه دوم از تاریخ 1400/8/15 الی 1400/8/17 بصورت آنلاین

شنبه 8 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره خط گرم

اطلاعیه برگزاری دوره خط گرم

(265)

برگزاری دوره های خط گرم

چهارشنبه 5 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره خط گرم

اطلاعیه برگزاری دوره خط گرم

(265)

برگزاری دوره های خط گرم

چهارشنبه 5 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره معماری اطلاعات

اطلاعیه برگزاری دوره معماری اطلاعات

(355)

برگزاری دوره معماری اطلاعات از تاریخ 1400/8/15 الی 1400/8/19 بصورت آنلاین

چهارشنبه 5 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره معماری اطلاعات

اطلاعیه برگزاری دوره معماری اطلاعات

(355)

برگزاری دوره معماری اطلاعات از تاریخ 1400/8/15 الی 1400/8/19 بصورت آنلاین

چهارشنبه 5 آبان 1400
اطلاعیه برگزاری دوره اضافه ولتاژهای گذرا

اطلاعیه برگزاری دوره اضافه ولتاژهای گذرا

(122)

برگزاری دوره اضافه ولتاژهای گذرا را از تاریخ 1400/8/15 الی 1400/8/18 بصورت آنلاین

چهارشنبه 5 آبان 1400

آخرین اخبار

برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با سامانه های خورشیدی و دستورالعمل های اجرایی آن
برگزاری دوره آموزشی تخصصی آشنایی با سامانه ها ...

شنبه 8 مهر 1402

دوره آموزشی تخصصی ایمنی در فعالیت های اتفاقات و عملیات
برگزاری دوره آموزشی تخصصی ایمنی در فعالیت های ...

چهارشنبه 1 شهريور 1402

دوره آموزشی ایمنی در فعالیت های اتفاقات و عملیات 
برگزاری دوره آموزشی مباحث ویژه در حریم خطوط ا ...

سه شنبه 31 مرداد 1402

برگزاری دوره رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق
مجتمع آذربایجان در نظر دارد دوره رعایت ایمنی ...

دوشنبه 26 تير 1402

اعلام تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق
تاریخ برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق به ش ...

جمعه 16 تير 1402