چهارشنبه 25 فروردين 1400

آرشیو

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی اتوماسیون در پست‌های فشار قوی (SAS)

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی اتوماسیون در پست‌های فشار قوی (SAS)

(46)

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی اتوماسیون در پست‌های فشار قوی (SAS)

چهارشنبه 9 مهر 1399
 اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با انواع کنتورهای دیجیتالی

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با انواع کنتورهای دیجیتالی

(37)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با انواع کنتورهای دیجیتالی

سه شنبه 8 مهر 1399
 اطلاعیه برگزاری دوره پایداری سیستم قدرت

اطلاعیه برگزاری دوره پایداری سیستم قدرت

(34)

اطلاعیه برگزاری دوره پایداری سیستم قدرت

سه شنبه 8 مهر 1399
 اطلاعیه برگزاری دوره شناخت شبکه های الکتریکی

اطلاعیه برگزاری دوره شناخت شبکه های الکتریکی

(24)

اطلاعیه برگزاری دوره شناخت شبکه های الکتریکی

سه شنبه 8 مهر 1399
 اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم و تجهیزات تولید، انتقال و توزیع (ویژه صنعت برق)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم و تجهیزات تولید، انتقال و توزیع (ویژه صنعت برق)

(29)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم و تجهیزات تولید، انتقال و توزیع (ویژه صنعت برق)

سه شنبه 8 مهر 1399
 اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با استانداردهای شبکه های توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با استانداردهای شبکه های توزیع

(26)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با استانداردهای شبکه های توزیع

سه شنبه 8 مهر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد آموزش اپراتور بالابرهای بوم عایق

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد آموزش اپراتور بالابرهای بوم عایق

(19)

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد آموزش اپراتور بالابرهای بوم عایق

دوشنبه 7 مهر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره سیستم زمین

اطلاعیه برگزاری دوره سیستم زمین

(31)

اطلاعیه برگزاری دوره سیستم زمین

دوشنبه 7 مهر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره تستهای الکتریکی روغن

اطلاعیه برگزاری دوره تستهای الکتریکی روغن

(29)

اطلاعیه برگزاری دوره تستهای الکتریکی روغن

دوشنبه 7 مهر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره GISء پیشرفته در بخش انتقال و فوق توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره GISء پیشرفته در بخش انتقال و فوق توزیع

(11)

اطلاعیه برگزاری دوره GISء پیشرفته در بخش انتقال و فوق توزیع

دوشنبه 7 مهر 1399

آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری دوره سیمولاتور پست

سه شنبه 12 اسفند 1399

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد آموزش اپراتور ...

يکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش ...

يکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار حوادث چند وجهی و لجستی ...

چهارشنبه 8 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار بین المللی: الزامات رو ...

چهارشنبه 1 بهمن 1399