چهارشنبه 25 فروردين 1400

آرشیو

اطلاعیه برگزاری دوره دیسپاچینگ توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره دیسپاچینگ توزیع

(26)

اطلاعیه برگزاری دوره دیسپاچینگ توزیع

يکشنبه 20 مهر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره متعادل سازی بار در شبکه های توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره متعادل سازی بار در شبکه های توزیع

(32)

اطلاعیه برگزاری دوره متعادل سازی بار در شبکه های توزیع

يکشنبه 20 مهر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره اصول ایمنی و کنترل کاهش ضایعات

اطلاعیه برگزاری دوره اصول ایمنی و کنترل کاهش ضایعات

(39)

اطلاعیه برگزاری دوره اصول ایمنی و کنترل کاهش ضایعات

سه شنبه 15 مهر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای تخصصی بخش خدمات مشترکین

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای تخصصی بخش خدمات مشترکین

(25)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزارهای تخصصی بخش خدمات مشترکین

سه شنبه 15 مهر 1399
اعلام آمادگی جهت برگزاری دوره فن ورز شبکه های هوایی برق و رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

اعلام آمادگی جهت برگزاری دوره فن ورز شبکه های هوایی برق و رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

(123)

اعلام آمادگی جهت برگزاری دوره فن ورز شبکه های هوایی برق و رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

يکشنبه 13 مهر 1399
فایل های دوره تست های الکتریکی روغن

فایل های دوره تست های الکتریکی روغن

(39)

فایل های دوره تست های الکتریکی روغن

يکشنبه 13 مهر 1399
فایل های دوره تست های الکتریکی روغن

فایل های دوره تست های الکتریکی روغن

(25)

فایل های دوره تست های الکتریکی روغن

يکشنبه 13 مهر 1399
فایل های دوره تست های الکتریکی روغن

فایل های دوره تست های الکتریکی روغن

(22)

فایل های دوره تست های الکتریکی روغن

يکشنبه 13 مهر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با تعدیل و امور پیمانکاری

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با تعدیل و امور پیمانکاری

(27)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با تعدیل و امور پیمانکاری

چهارشنبه 9 مهر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد زبان شبیه سازی دینامیکی DSL در نرم‌افزار DIgSILENT PowerFactory

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد زبان شبیه سازی دینامیکی DSL در نرم‌افزار DIgSILENT PowerFactory

(51)

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد زبان شبیه سازی دینامیکی DSL در نرم‌افزار DIgSILENT PowerFactory

چهارشنبه 9 مهر 1399

آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری دوره سیمولاتور پست

سه شنبه 12 اسفند 1399

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد آموزش اپراتور ...

يکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش ...

يکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار حوادث چند وجهی و لجستی ...

چهارشنبه 8 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار بین المللی: الزامات رو ...

چهارشنبه 1 بهمن 1399