چهارشنبه 25 فروردين 1400

آرشیو

اطلاعیه برگزاری دوره روش های نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات

اطلاعیه برگزاری دوره روش های نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات

(34)

اطلاعیه برگزاری دوره روش های نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات

يکشنبه 27 مهر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره مباني اتوماسيون

اطلاعیه برگزاری دوره مباني اتوماسيون

(21)

اطلاعیه برگزاری دوره مباني اتوماسيون

يکشنبه 27 مهر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره انواع حریم ها در شبکه های توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره انواع حریم ها در شبکه های توزیع

(44)

اطلاعیه برگزاری دوره انواع حریم ها در شبکه های توزیع

چهارشنبه 23 مهر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد آموزش شایستگی رعایت ایمنی در شبکه های توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد آموزش شایستگی رعایت ایمنی در شبکه های توزیع

(24)

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد آموزش شایستگی رعایت ایمنی در شبکه های توزیع

چهارشنبه 23 مهر 1399
اعلام آمادگی جهت برگزاری دوره فن ورز شبکه های هوایی برق و رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

اعلام آمادگی جهت برگزاری دوره فن ورز شبکه های هوایی برق و رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

(71)

اعلام آمادگی جهت برگزاری دوره فن ورز شبکه های هوایی برق و رعایت ایمنی در شبکه های توزیع برق

چهارشنبه 23 مهر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع

(27)

اطلاعیه برگزاری دوره روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع

سه شنبه 22 مهر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره نقشه خوانی الکتریکی در بخش انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره نقشه خوانی الکتریکی در بخش انتقال

(26)

اطلاعیه برگزاری دوره نقشه خوانی الکتریکی در بخش انتقال

سه شنبه 22 مهر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با اتوکد

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با اتوکد

(29)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با اتوکد

دوشنبه 21 مهر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره اضافه ولتاژهای گذرا

اطلاعیه برگزاری دوره اضافه ولتاژهای گذرا

(28)

اطلاعیه برگزاری دوره اضافه ولتاژهای گذرا

دوشنبه 21 مهر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

اطلاعیه برگزاری دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

(24)

اطلاعیه برگزاری دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

دوشنبه 21 مهر 1399

آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری دوره سیمولاتور پست

سه شنبه 12 اسفند 1399

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد آموزش اپراتور ...

يکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش ...

يکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار حوادث چند وجهی و لجستی ...

چهارشنبه 8 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار بین المللی: الزامات رو ...

چهارشنبه 1 بهمن 1399