چهارشنبه 25 فروردين 1400

آرشیو

اطلاعیه برگزاری دوره اصول بهداشت محیط کار

اطلاعیه برگزاری دوره اصول بهداشت محیط کار

(12)

اطلاعیه برگزاری دوره اصول بهداشت محیط کار

چهارشنبه 7 آبان 1399
برنامه دوره استاندارد آموزش شغل فن ورز شبکه هوایی برق

برنامه دوره استاندارد آموزش شغل فن ورز شبکه هوایی برق

(114)

برنامه دوره استاندارد آموزش شغل فن ورز شبکه هوایی برق

سه شنبه 6 آبان 1399
فایل دوم دوره آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های توزیع

فایل دوم دوره آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های توزیع

(45)

فایل دوم دوره آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های توزیع

سه شنبه 6 آبان 1399
فایل اول دوره آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های توزیع

فایل اول دوره آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های توزیع

(44)

فایل اول دوره آشنایی با انواع حریم ها در شبکه های توزیع

سه شنبه 6 آبان 1399
فایل دوره استاندارد آمورش شغل فن ورز شبکه هوایی

فایل دوره استاندارد آمورش شغل فن ورز شبکه هوایی

(49)

فایل دوره استاندارد آمورش شغل فن ورز شبکه هوایی

دوشنبه 5 آبان 1399
فایل چهارم دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

فایل چهارم دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

(40)

فایل چهارم دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

دوشنبه 28 مهر 1399
فایل سوم دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

فایل سوم دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

(28)

فایل سوم دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

دوشنبه 28 مهر 1399
فایل دوم دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

فایل دوم دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

(28)

فایل دوم دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

دوشنبه 28 مهر 1399
فایل اول دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

فایل اول دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

(27)

فایل اول دوره تست های فیزیکی و شیمیایی روغن

دوشنبه 28 مهر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره گزارش نویسی فنی بخش انتقال و نیروگاهی

اطلاعیه برگزاری دوره گزارش نویسی فنی بخش انتقال و نیروگاهی

(31)

اطلاعیه برگزاری دوره گزارش نویسی فنی بخش انتقال و نیروگاهی

يکشنبه 27 مهر 1399

آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری دوره سیمولاتور پست

سه شنبه 12 اسفند 1399

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد آموزش اپراتور ...

يکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش ...

يکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار حوادث چند وجهی و لجستی ...

چهارشنبه 8 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار بین المللی: الزامات رو ...

چهارشنبه 1 بهمن 1399