سه شنبه 24 فروردين 1400

آرشیو

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی اتوماسیون در پست‌های فشار قوی (SAS) ویژه انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی اتوماسیون در پست‌های فشار قوی (SAS) ویژه انتقال

(24)

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی اتوماسیون در پست‌های فشار قوی (SAS) ویژه انتقال

چهارشنبه 21 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری دوره زبان شبیه سازی دینامیکی DSL در نرم‌افزار DIgSILENT PowerFactory

اطلاعیه برگزاری دوره زبان شبیه سازی دینامیکی DSL در نرم‌افزار DIgSILENT PowerFactory

(28)

اطلاعیه برگزاری دوره زبان شبیه سازی دینامیکی DSL در نرم‌افزار DIgSILENT PowerFactory

چهارشنبه 21 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق

اطلاعیه برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق

(401)

اطلاعیه برگزاری دوره فن ورز شبکه هوایی برق

چهارشنبه 14 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری دوره سیستم های حفاظتی و الکتریکی در شبکه

اطلاعیه برگزاری دوره سیستم های حفاظتی و الکتریکی در شبکه

(33)

اطلاعیه برگزاری دوره سیستم های حفاظتی و الکتریکی در شبکه

چهارشنبه 14 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با تعدیل و امور پیمانکاری

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با تعدیل و امور پیمانکاری

(110)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با تعدیل و امور پیمانکاری

دوشنبه 12 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری دوره مباني اتوماسيون

اطلاعیه برگزاری دوره مباني اتوماسيون

(30)

اطلاعیه برگزاری دوره مباني اتوماسيون

دوشنبه 12 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری دوره امنیت سیستم های کنترل صنعتی

اطلاعیه برگزاری دوره امنیت سیستم های کنترل صنعتی

(11)

اطلاعیه برگزاری دوره امنیت سیستم های کنترل صنعتی

چهارشنبه 7 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری دوره روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع

(37)

اطلاعیه برگزاری دوره روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع

چهارشنبه 7 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با طراحی و توسعه شبکه توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با طراحی و توسعه شبکه توزیع

(16)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با طراحی و توسعه شبکه توزیع

چهارشنبه 7 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با تکنولوژی روز بخش انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با تکنولوژی روز بخش انتقال

(19)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با تکنولوژی روز بخش انتقال

چهارشنبه 7 آبان 1399

آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری دوره سیمولاتور پست

سه شنبه 12 اسفند 1399

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد آموزش اپراتور ...

يکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش ...

يکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار حوادث چند وجهی و لجستی ...

چهارشنبه 8 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار بین المللی: الزامات رو ...

چهارشنبه 1 بهمن 1399