سه شنبه 24 فروردين 1400

آرشیو

اطلاعیه برگزاری دوره آزمایشگاه رله و حفاظت بخش انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره آزمایشگاه رله و حفاظت بخش انتقال

(34)

اطلاعیه برگزاری دوره آزمایشگاه رله و حفاظت بخش انتقال

سه شنبه 11 آذر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه تجهیزات پست

اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه تجهیزات پست

(47)

اطلاعیه برگزاری دوره کارگاه تجهیزات پست

سه شنبه 11 آذر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره شبکه های انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره شبکه های انتقال

(66)

اطلاعیه برگزاری دوره شبکه های انتقال

سه شنبه 11 آذر 1399
اطلاعیه دوره آموزشی

اطلاعیه دوره آموزشی "استاندارد آمورش شغل فن ورز شبکه هوایی" ویژه شرکت توزیع نیروی برق تبریز

(79)

اطلاعیه دوره آموزشی "استاندارد آمورش شغل فن ورز شبکه هوایی" ویژه شرکت توزیع نیروی برق تبریز

چهارشنبه 28 آبان 1399
اطلاعیه دوره آموزشی

اطلاعیه دوره آموزشی "استاندارد آمورش شغل فن ورز شبکه هوایی" ویژه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

(60)

اطلاعیه دوره آموزشی "استاندارد آمورش شغل فن ورز شبکه هوایی" ویژه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

چهارشنبه 28 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با فیبر نوری و تجهیزات مرتبط

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با فیبر نوری و تجهیزات مرتبط

(95)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با فیبر نوری و تجهیزات مرتبط

سه شنبه 27 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با انتقال اطلاعات از طریق خطوط نیرو plc

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با انتقال اطلاعات از طریق خطوط نیرو plc

(40)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با انتقال اطلاعات از طریق خطوط نیرو plc

دوشنبه 26 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری دوره فن آوری های نوین سیستم های اطلاعاتی

اطلاعیه برگزاری دوره فن آوری های نوین سیستم های اطلاعاتی

(37)

اطلاعیه برگزاری دوره فن آوری های نوین سیستم های اطلاعاتی

دوشنبه 26 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزار های تحصصی کنترل پروژه

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزار های تحصصی کنترل پروژه

(26)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با نرم افزار های تحصصی کنترل پروژه

دوشنبه 26 آبان 1399
اطلاعیه برگزاری دوره حفاظت شبکه های توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره حفاظت شبکه های توزیع

(23)

اطلاعیه برگزاری دوره حفاظت شبکه های توزیع

دوشنبه 26 آبان 1399

آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری دوره سیمولاتور پست

سه شنبه 12 اسفند 1399

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد آموزش اپراتور ...

يکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش ...

يکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار حوادث چند وجهی و لجستی ...

چهارشنبه 8 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار بین المللی: الزامات رو ...

چهارشنبه 1 بهمن 1399