سه شنبه 24 فروردين 1400

آرشیو

اطلاعیه برگزاری دوره طراحی خطوط انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره طراحی خطوط انتقال

(44)

اطلاعیه برگزاری دوره طراحی خطوط انتقال

سه شنبه 2 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره دستورالعمل های نصب و راه اندازی پست

اطلاعیه برگزاری دوره دستورالعمل های نصب و راه اندازی پست

(34)

اطلاعیه برگزاری دوره دستورالعمل های نصب و راه اندازی پست

سه شنبه 2 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره مبانی طراحی خطوط انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی طراحی خطوط انتقال

(22)

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی طراحی خطوط انتقال

سه شنبه 2 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره AutoCAD Electrical

اطلاعیه برگزاری دوره AutoCAD Electrical

(25)

اطلاعیه برگزاری دوره AutoCAD Electrical

دوشنبه 1 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره لوازم اندازه گیری و ثبات ها

اطلاعیه برگزاری دوره لوازم اندازه گیری و ثبات ها

(58)

اطلاعیه برگزاری دوره لوازم اندازه گیری و ثبات ها

يکشنبه 23 آذر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره ابعاد حقوقی پیمان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور

اطلاعیه برگزاری دوره ابعاد حقوقی پیمان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور

(67)

اطلاعیه برگزاری دوره ابعاد حقوقی پیمان در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور

يکشنبه 23 آذر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره دستورالعمل های ثابت بهره برداری

اطلاعیه برگزاری دوره دستورالعمل های ثابت بهره برداری

(30)

اطلاعیه برگزاری دوره دستورالعمل های ثابت بهره برداری

يکشنبه 23 آذر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آزمایشگاه اندازه گیری

اطلاعیه برگزاری دوره آزمایشگاه اندازه گیری

(54)

اطلاعیه برگزاری دوره آزمایشگاه اندازه گیری

شنبه 15 آذر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با مشخصات فنی تجهیزات توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با مشخصات فنی تجهیزات توزیع

(69)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با مشخصات فنی تجهیزات توزیع

شنبه 15 آذر 1399
اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری و ارزیابی روشنایی معابر شهری

اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری و ارزیابی روشنایی معابر شهری

(36)

اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری و ارزیابی روشنایی معابر شهری

سه شنبه 11 آذر 1399

آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری دوره سیمولاتور پست

سه شنبه 12 اسفند 1399

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد آموزش اپراتور ...

يکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش ...

يکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار حوادث چند وجهی و لجستی ...

چهارشنبه 8 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار بین المللی: الزامات رو ...

چهارشنبه 1 بهمن 1399