سه شنبه 24 فروردين 1400

آرشیو

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی قراردادها، موافقت نامه ها و اعتبارات پروژه

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی قراردادها، موافقت نامه ها و اعتبارات پروژه

(155)

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی قراردادها، موافقت نامه ها و اعتبارات پروژه (کد: 3467)

دوشنبه 22 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره مبانی قراردادها، موافقت نامه ها و اعتبارات پروژه

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی قراردادها، موافقت نامه ها و اعتبارات پروژه

(127)

اطلاعیه برگزاری دوره مبانی قراردادها، موافقت نامه ها و اعتبارات پروژه (کد: 3696)

دوشنبه 22 دي 1399
اطلاعیه برگزاری وبینار عیب یابی و عمر سنجی ترانسفورماتور با استفادهازآزمون کنترل کیفی گاز کروماتوگرافی و فور فورال روغن

اطلاعیه برگزاری وبینار عیب یابی و عمر سنجی ترانسفورماتور با استفادهازآزمون کنترل کیفی گاز کروماتوگرافی و فور فورال روغن

(96)

اطلاعیه برگزاری وبینار عیب یابی و عمر سنجی ترانسفورماتور با استفادهازآزمون کنترل کیفی گاز کروماتوگرافی و فور فورال روغن

يکشنبه 21 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد شغل فن ورز شبکه هوایی برق (ویژه شرکت توزیع نیروی برق تبریز)

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد شغل فن ورز شبکه هوایی برق (ویژه شرکت توزیع نیروی برق تبریز)

(164)

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد شغل فن ورز شبکه هوایی برق (ویژه شرکت توزیع نیروی برق تبریز)

دوشنبه 15 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد شغل فن ورز شبکه هوایی برق (ویژه شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی)

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد شغل فن ورز شبکه هوایی برق (ویژه شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی)

(118)

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد شغل فن ورز شبکه هوایی برق (ویژه شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی)

دوشنبه 15 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره مهندسی ارزش در بخش توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره مهندسی ارزش در بخش توزیع

(44)

اطلاعیه برگزاری دوره مهندسی ارزش در بخش توزیع

دوشنبه 15 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آزمایشات و عیب یابی ترانسفورماتور قدرت در حیطه دانش

اطلاعیه برگزاری دوره آزمایشات و عیب یابی ترانسفورماتور قدرت در حیطه دانش

(47)

اطلاعیه برگزاری دوره آزمایشات و عیب یابی ترانسفورماتور قدرت در حیطه دانش

دوشنبه 15 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با رله ها و حفاظت در بخش انتقال

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با رله ها و حفاظت در بخش انتقال

(20)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با رله ها و حفاظت در بخش انتقال

دوشنبه 15 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با پروتکل IEC61850

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با پروتکل IEC61850

(23)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با پروتکل IEC61850

دوشنبه 15 دي 1399
اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با اصول بهره برداری از شبکه های توزیع

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با اصول بهره برداری از شبکه های توزیع

(29)

اطلاعیه برگزاری دوره آشنایی با اصول بهره برداری از شبکه های توزیع

چهارشنبه 10 دي 1399

آخرین اخبار

اطلاعیه برگزاری دوره سیمولاتور پست

سه شنبه 12 اسفند 1399

اطلاعیه برگزاری دوره استاندارد آموزش اپراتور ...

يکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری دوره اندازه گیری الکتریکی بخش ...

يکشنبه 12 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار حوادث چند وجهی و لجستی ...

چهارشنبه 8 بهمن 1399

اطلاعیه برگزاری وبینار بین المللی: الزامات رو ...

چهارشنبه 1 بهمن 1399